Proponuję dodać...

Wyjście z programu po *dwukrotnym* wciśnięciu BACK

Pierwsze kliknięcie powinno wyświetlać ostrzeżenie, co zapobiegnie niezamierzonemu zamykaniu okna programu

65 głosów
głos
Zaloguj się
Sprawdź!
(poczekaj ...)
reset
lub zaloguj się za pomocą
  • facebook
  • google
Zalogowano się jako (Wyloguj się)
Masz jeszcze ! (?) (Myślenie…)
Pomysł został opublikowany przez: AdminTomasz Zieliński (FTL Software, Transportoid)  ·   ·  Administrator →

0 komentarzy

Zaloguj się
Sprawdź!
(poczekaj ...)
reset
lub zaloguj się za pomocą
  • facebook
  • google
Zalogowano się jako (Wyloguj się)
Przesyłanie ...

Zgłoszenia i baza wiedzy